MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Mekatronik Mühendisliği esas olarak, makina elemanları ile elektronik birimlerin birarada çalıştığı sistemlerin tasarlanmasında, üretim planlamasında ve üretiminde rol alan disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır.

Günümüzde ise, Mekatronik Mühendisliği yalnızca mekanik ve elektronik sistemlerle sınırlı kalmayan, kontrol teorisi, bilgisayar yazılımı ve bütünleşik yazılım gibi konuları da içine alan bir yapı kazanmıştır. Bu sayede Mekatronik Mühendisi, disiplinlerarası açığı kapatır ve mekaniğin, elektroniğin, kontrol teorisinin ve de bilgisayar mühendisliğinin genel ilkelerini biraraya getirerek daha basit, ekonomik ve güvenilir sistemlerin hayata geçirilmesini sağlar.