MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Çankaya Üniversitesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda öğrencilerine; "kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi", "karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi", "mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme seçme ve kullanma becerisi", "disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi", "bireysel çalışma becerisi", "yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci", "mesleki ve etik sorumluluk bilinci", "Türkçe-İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi" kazandırmayı hedeflemektedir.

Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans programı hazırlanırken özellikle disiplinler arası bir yapının programa hakim olmasına, önerilen mühendislik tabanlı seçmeli ders sayısının benzer niteliklerde programlardan daha fazla olması, dolayısıyla öğrencilerin 3. ve 4. sınıfta Mekatronik Mühendisliği ile ilgili kendi belirledikleri bir alanda uzmanlaşabilmelerine önem verilmiştir.

Lisans programımızı diğer programlardan ayıran diğer bir husus ise; önerilen programın hem Makina Mühendisliği hem de Elektronik Mühendisliği konularının içermesi açısından güçlü olması ile birlikte diğer mühendislik alanlarını gözardı etmeyen bir yapıda olmasıdır. Özellikle öğrencilerimizin Bilgisayar Mühendisliği ve de Endüstri Mühendisliği gibi mühendislik dallarından aldığı gerek zorunlu gerek mühendislik seçmeli dersleri sayesinde farklı yönde derinlikli bilgi birikimi elde edebilmeleri ve bunları iş yaşamlarında kullanabilmeleri amaçlanmıştır. Bu hususlar üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans programının ayırt edici özellikleridir..

Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans programı hazırlanırken özellikle disiplinler arası bir yapının programa hakim olmasına, önerilen mühendislik tabanlı seçmeli ders sayısının benzer niteliklerde programlardan daha fazla olması, dolayısıyla öğrencilerin 3. ve 4. sınıfta Mekatronik Mühendisliği ile ilgili kendi belirledikleri bir alanda uzmanlaşabilmelerine önem verilmiştir. Lisans programımızı diğer programlardan ayıran diğer bir husus ise; önerilen programın hem Makina Mühendisliği hem de Elektronik Mühendisliği konularının içermesi açısından güçlü olması ile birlikte diğer mühendislik alanlarını gözardı etmeyen bir yapıda olmasıdır. Özellikle öğrencilerimizin Bilgisayar Mühendisliği ve de Endüstri Mühendisliği gibi mühendislik dallarından aldığı gerek zorunlu gerek mühendislik seçmeli dersleri sayesinde farklı yönde derinlikli bilgi birikimi elde edebilmeleri ve bunları iş yaşamlarında kullanabilmeleri amaçlanmıştır. Bu hususlar üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans programının ayırt edici özellikleridir.