DUYURULAR

  • İlan Tarihi:23.05.2019 "Hidromek opsiyon programı kapsamında staj yapacak öğrencilerden istenen belgeler ve malzemeler aşağıda belirtilmiştir"Tıklayınız
  • İlan Tarihi:20.05.2019 "Proje Sunumları hakkında."Tıklayınız
  • İlan Tarihi:20.05.2019 "Hidromek Opsiyon Programı çerçevesinde 3. sınıf öğrencilerimizin stajı (MECE 300 dersi kapsamında) 01.07.2019-31.07.2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir."Tıklayınız
  • İlan Tarihi:17.05.2019 "MECE 246 kodlu dersi alan öğrencilerin dikkatine: Final sınav tarihi 31.05.2019 saat 15.00 Amfi-3 olarak güncellenmiştir."Tıklayınız
  • İlan Tarihi:17.05.2019 "CENG 162 kodlu dersi alan öğrencilerin dikkatine:Final sınav yerleri KA03-KA04-KA05-KA06 olarak güncellenmiştir."Tıklayınız

Hakkımızda

Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Çankaya Üniversitesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda öğrencilerine; "kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi", "karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi", "mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme seçme ve kullanma becerisi", "disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi", "bireysel çalışma becerisi", "yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci", "mesleki ve etik sorumluluk bilinci", "Türkçe-İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi" kazandırmayı hedeflemektedir. Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans programı hazırlanırken özellikle disiplinler arası bir yapının programa hakim olmasına, önerilen mühendislik tabanlı seçmeli ders sayısının benzer niteliklerde programlardan daha fazla olması, dolayısıyla öğrencilerin 3. ve 4. sınıfta Mekatronik Mühendisliği ile ilgili kendi belirledikleri bir alanda uzmanlaşabilmelerine önem verilmiştir.Devamı İçin Tıklayınız

Haberler

* Evci C., Gulgec M., "Functionally graded hollow cylinder under pressure and thermal loading: Effect of material parameters on stress and temperature distributions", International Journal Of Engineering Science, Volume: 123, Pages: 92-108, 2018 Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Youde Han, Fadhil Assad Mohammed Kadhim Al Malaki, ''Reduction of Energy Consumption in HVAC Systems of Abu Ghraib Prison in Iraq', IEEE, 2018 International Conference on Advances in Sustainable Engineering and Applications (ICASEA), Wasit University, Kut, Iraq. March, 2018. Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Youde Han, Fadhil Assad Mohammed Kadhim Al Malaki, ''Reduction of Energy Consumption in HAVC Systems of Rusafa Prison in Iraq'', The IRES Conferences Meetings Langkawi, Malysia, 19th June, 2018 (Best Paper Selected) Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Effect Of Electrical Discharge Machining On Dental Y-Tzp Ceramic-Resin Bonding" Başlıklı C.Çoğun, N. Rona, M. Yenisey, G. Küçüktürk, H. Gür, C. Ve Z. Esen İle Ortak Makalesi "Journal Of Prosthodontic Research" dergisinde(Vol.61, No.2, S.158-167, 2017) basılmıştır. Dergi SCI grubunda taranan dergisinde yayınlanmıştır. Haberin Devamı İçin Tıklayınız