DUYURULAR

Hakkımızda

Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Çankaya Üniversitesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda öğrencilerine; "kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi", "karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi", "mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme seçme ve kullanma becerisi", "disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi", "bireysel çalışma becerisi", "yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci", "mesleki ve etik sorumluluk bilinci", "Türkçe-İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi" kazandırmayı hedeflemektedir. Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans programı hazırlanırken özellikle disiplinler arası bir yapının programa hakim olmasına, önerilen mühendislik tabanlı seçmeli ders sayısının benzer niteliklerde programlardan daha fazla olması, dolayısıyla öğrencilerin 3. ve 4. sınıfta Mekatronik Mühendisliği ile ilgili kendi belirledikleri bir alanda uzmanlaşabilmelerine önem verilmiştir.Devamı İçin Tıklayınız

Haberler

* Effect Of Electrical Discharge Machining On Dental Y-Tzp Ceramic-Resin Bonding" Başlıklı C.Çoğun, N. Rona, M. Yenisey, G. Küçüktürk, H. Gür, C. Ve Z. Esen İle Ortak Makalesi "Journal Of Prosthodontic Research" dergisinde(Vol.61, No.2, S.158-167, 2017) basılmıştır. Dergi SCI grubunda taranan dergisinde yayınlanmıştır. Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Toz katkılı ve ısıtılmış dielektriğin elektro erozyon ile işlemede (EEİ) delik delme performansı üzerine etkisi" Can Çoğun, Oğuz Erdem, Levent Urtekin , H. Bekir Özerkan ve ibrahim Uslan ile ortak makalem "Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University" dergisinde (Vol. 31, No. 3, s. 531-544, 2016) basılmıştır. Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Prof.Dr.Can Çoğun hocamızın The Effect of Powder Metallurgy Cu-B4C Electrodes On Workpicece Surface Characteristics and Machining Performance Of Electric Discharge Machining” başlıklı makalesi “Proc. Instn. Of Mech. Engineers-Part B, Journal of Engineering Manufacture” adlı dergisinde yayınlanmıştır. Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Yrd.Doç.Dr.Çağlar Arpalı SCI tarafından taranan Elsevier'e ait Sensors and Actuators B-Chemical adlı derginin 2017 tarih, Vol.242, sayfa 318-323'de "Implementation and characterization of an absorption fılter for on-chip fluorescent imaging" adlı makalesi yayınlanmış bulunmaktadır. Haberin Devamı İçin Tıklayınız