Programın Eğitim Amaçları

PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI

-Mekatronik mühendisliği alanında; kendi işini kuracak veya ulusal-uluslararası şirketlerde, araştırma-geliştirme kuruluşlarında veya kamuda görev alabilen..

-Proje yönetimi becerisi ile disiplinler arası takımlarda kolaylaştırıcı rolü üstlenen,

-Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, teknolojideki gelişmeleri izleyen ve edindiği bilgi birikimini iş hayatına aktaran mezunlar yetiştirmektir.