STAJLAR

YAZ STAJLARI


Her mekatronik mühendisliği öğrencisi birisi 2. yılın sonunda, diğeri de 3. yılın sonunda olmak üzere iki yaz stajı yapmak zorundadır. Yaz stajları ile ilgili esaslar Mühendislik fakültesi staj yönergesinde belirtilmiştir. Öğrencilerimizin öncelikle bu yönergeyi okumaları gerekmektedir. Yaz stajları için firma tarafından doldurulacak olan staj günlüğü bağlantıdan indirilebilir.


STAJ BAŞVURU PROSEDÜRÜ


"Staj Yapılacabilecek İş Yerleri ile İlgili" Öğrencilerimizin yapacağı ilk staj için bağlantıda örnek işyerleri verilmiştir. Öğrencilerimiz listede yer alan iş yerleri dışında bölümce uygun görülecek işyerlerinde de staj yapılabilecektirler.


MECE 200 STAJI


Amacı: MECE 200 Yaz Stajının amacı öğrencinin derslerde edindiği teorik bilgiyi, mekatronik ürünlerin imalatını yapan bir firmada kullanmasıdır. Bu kapsamda öğrenci imalat süreçleri hakkında bilgi edinir ve Mekatronik Mühendisliği uygulamalarını inceler. Ayrıca, teknik resimlerin oluşturulma sürecini ve bu resimlerin üretim sürecinde nasıl kullanıldığını gözlemler ve tecrübe eder.

Süresi: MECE 200 Yaz Stajının süresi 20 iş günüdür. öğrencilerden, 4 hafta boyunca hafta içi her gün staj yaptıkları firmada çalışmaları beklenmektedir.

Kapsamı: MECE 200 Yaz Stajı kapsamında öğrencilerden:

 • Fabrika uygulanan üretim tekniklerini öğrenmeleri,
 • Fabrikanın organizasyon yapısını öğrenmeleri,
 • Ürünlerin maliyet analizinin nasıl yapıldığını öğrenmeleri,
 • Üretimde kullanılan teknik resimlerin nasıl yapıldığın uygulamalı olarak öğrenmeleri beklenmektedir.

 • Staj raporu: MECE 200 Yaz Stajı raporu, Mühendislik fakültesi staj yönergesine uygun olarak ve staj rehberindeki şablona uyularak hazırlanmalıdır. Raporda öğrenci:

 • Şirket hakkında genel bilgi vermeli,
 • Fabrikanın organizasyon yapısını anlatmalı ve organizasyon şemasını vermeli,
 • Fabrikada kullanılan üretim tekniklerini anlatmalı,
 • Fabrikada üretimi yapılan 2 adet ürünün, hem detay çizimlerini hem de montaj çizimlerini fabrika standartlarında teknik resim olarak kendisi çizmeli,
 • Yukarıda bahsedilen iki ürünün maliyet analizini yapmalıdır.
 • Fabrikanın ürünlerinin teknik çizimleri hazırlanırken ürünlerin bazı boyutları, ya da kullanılan malzemeler fabrikanın isteği doğrultusunda değiştirilebilir. Yine benzer şekilde maliyet analizi, parametrik olarak ve satış fiyatını içermeyecek şekilde hazırlanabilir.


  MECE 300 YAZ STAJI


  Amacı: MECE 300 Yaz Stajının amacı öğrencinin derslerde edindiği teorik bilgiyi, bir mühendislik firmasında kullanmasıdır. Bu kapsamda öğrenci araştırma geliştirme süreçleri ile tasarım ve imalat planlaması hakkında bilgi edinir.

  Süresi: MECE 300 Yaz Stajının süresi 20 iş günüdür. Öğrencilerden, 4 hafta boyunca hafta içi her gün staj yaptıkları firmada çalışmaları beklenmektedir.

  Kapsamı: MECE 300 Yaz Stajı kapsamında öğrencilerden:

 • Firmanın organizasyon yapısını öğrenmeleri,
 • Firmada kullanılan araştırma geliştirme süreçlerini öğrenmeleri,
 • Firmada kullanılan tasarım ve/veya imalat planlama süreçlerini öğrenmeleri,
 • Firmadaki üretim hatları ve kontrol sistemleri hakkında bilgi edinmeleri beklenmektedir.

 • Staj raporu: MECE 300 Yaz Stajı raporu,Mühendislik fakültesi staj yönergesine ve staj rehberindeki şablona uyularak hazırlanmalıdır. Raporda öğrenci:

 • Şirket hakkında genel bilgi vermeli,
 • Firmanın organizasyon yapısını anlatmalı ve organizasyon şemasını vermeli,
 • Firmada kullanılan araştırma geliştirme süreçleri anlatılmalı,
 • Firmada kullanılan tasarım ve imalat planlama süreçleri anlatılmalı,
 • Firmada üretim hattında kullanılan kontrol sistemi ve algılayıcıları anlatılmalı ve üretim sürecindeki girdi-çıktı diagramları çizilmeli.