YETERLİLİKLER

No
Program Yeterlilikleri
MECE-01 Mekatronik Mühendisliği ile alakalı matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mekatronik Mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
MECE-02 Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptama ve tanımlama becerisi; bu problemleri modellemek ve çözmek doğrultusunda uygun analiz araçlarını ve metotlarını ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.
MECE-03 Karmaşık bir sistemi ve/veya alt-sistemi veya da süreci analiz etme beceri ve bunu gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
MECE-04 Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; Mekatronik Mühendisliğiyle alakalı güncel donanım bilgisiyle ama daha çok yazılım kabiliyetleri ile bilişim teknolojilerine başvurma ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.
MECE-05 Genelde mühendislik problemlerinin incelenmesi özelde ise Mekatronik Mühendisliği perspektifinden sistem analizi, tasarımı ve gerçeklenmesi ve sürekli geliştirilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
MECE-06 Veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde araştırma becerisi. Gerekli bilgiyi literatürden ve diğer açık kaynaklardan ayırt etme ve etkin bir biçimde çıkarma becerisi
MECE-07 Tek başına çalışma, bağımsız inisiyatif alabilme, orijinal neticeler yaratabilme ve takım içinde verimli çalışabilme becerisi; disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde işbirliği edebilme becerisi; takım içinde sorumluluk alabilme becerisi
MECE-08 Yazılı ve sözlü olarak Türkçe etkin bir biçimde iletişim kurabilme ve en az bir yabancı dili (özelde İngilizce) o dilde sunulan Mekatronik Mühendisliği bilgisini kolayca takip etmeye ve meslektaşlarıyla etkin bir biçimde iletişim kurabilmeye yeterli olacak akıcılık düzeyinde bilme becerisi
MECE-09 Bir proje ile alakalı çıktıları, sonuçları ve yorumları raporlayabilme becerisi; teknik raporlar yazabilme etkin bir biçimde sunum hazırlama ve gerçekleştirme becerisi.
MECE-10 Hayat boyu öğrenme ihtiyacında farkındalık; bilgiye erişebilme bilimde ve teknolojide gelişmeleri takip edebilme ve sürekli kişisel gelişimi sürdürebilme becerisi
MECE-11 Profesyonel ve etik sorumluluk konularında farkındalık
MECE-12 Çevresel konularda, mesleki güvenlik ve sağlık ve bunların yasal sonuçlarında farkındalık.
MECE-13 Güncel konular ve mühendislik uygulamalarına küresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin yasal sonuçlarına farkındalık. Girişimcilik, yenilik ve sürdürülebilir kalkınmaya farkındalık
MECE-14 Proje yönetimi, risk yönetimi, değişim yönetimi ve stratejik yönetim gibi iş hayatı uygulamalarını idrak etme kabiliyeti

  Program Yeterlilikleri
DERSLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CENG 161
3
1
3
3
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
ACS 205
0
0
0
0
0
3
2
4
4
4
0
0
0
0
MCS 155
4
1
1
2
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
PHYS 111
4
1
1
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
TURK 101
0
0
0
0
0
3
3
4
4
2
3
0
1
0
ESR 101
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4
4
3
1
ME 113
1
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
ME 114
1
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
CENG 162
3
1
3
3
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
ACS 206
0
0
0
0
0
3
2
4
4
4
0
0
0
0
MCS 156
4
1
1
2
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
PHYS 112
4
1
1
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
TURK 102
0
0
0
0
0
3
3
4
4
2
3
0
1
0
MECE 102
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
4
2
CE 221
3
2
2
1
1
0
1
2
1
0
0
0
0
0
ME 211
3
3
2
1
0
0
2
3
2
0
0
0
0
0
ECE 307
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
ECE 233
2
2
2
3
2
1
2
1
2
2
0
0
1
1
ECE 223
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
MCS 258
4
1
1
2
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
RPW 305
0
0
0
0
0
3
2
4
4
4
0
0
0
0
ME 204
3
3
2
1
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
ECE 246
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
1
0
0
1
RPW 306
0
0
0
0
0
3
2
4
4
4
0
0
0
0
ECE 232
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
MCS 255
4
1
1
2
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
ECE 218
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
0
1
0
ME 202
3
2
2
2
2
1
1
2
2
0
0
0
0
0
ME 307
4
4
4
3
2
2
2
3
2
0
0
0
0
0
MECE 200
0
0
0
0
0
0
4
2
3
1
2
2
2
2
ME 301
4
3
3
3
3
2
1
2
2
0
1
0
0
0
MSE 235
2
1
1
1
0
3
3
2
2
3
0
0
0
2
ECE 347
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1
0
0
1
RTW 405
0
0
0
0
0
3
2
4
4
4
0
0
0
0
ECE 388
3
3
2
3
2
1
1
3
3
2
0
0
0
0
ME 210
3
3
2
1
0
0
2
3
2
0
0
0
0
0
MECE 302
3
3
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
ECE 240
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
ECE 336
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
PCS 406
0
0
0
0
0
3
2
4
4
4
0
0
0
0
MECE 300
0
0
0
0
0
0
4
2
3
1
2
2
2
2
IE 345
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2
1
0
2
4
MECE 401
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
2
3
4
3
MECE 407
3
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
1
1
4
HIST 201
0
0
0
0
0
4
2
4
1
2
2
0
0
1
HIST 202
0
0
0
0
0
4
2
4
1
2
2
0
0
1
IE 446
3
4
4
3
1
2
3
1
3
2
1
1
2
4
MECE 408
3
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
1
2
4
CENG 218
3
3
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
CENG 394
4
4
4
4
4
3
4
0
4
4
3
1
1
3
CENG 466
3
3
2
4
1
4
4
4
4
4
2
2
4
3
CENG 344
1
4
4
3
2
3
3
2
2
3
0
0
1
0
IE 417
1
0
0
0
0
2
2
2
0
1
2
4
0
1
IE 202
3
3
4
2
4
2
4
2
3
2
3
4
2
2
IE 427
3
3
4
2
4
2
3
2
2
2
0
2
1
2
ECE 310
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
ECE 438
4
3
3
4
2
2
3
2
3
2
0
0
1
2
ECE 441
4
3
3
4
2
2
2
2
3
2
2
0
0
2
ECE 424
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0
0
2
ECE 342
4
2
3
3
4
3
4
2
3
2
0
0
0
2
ECE 329
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
2
ECE 428
2
3
2
3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
ECE 477
4
3
2
3
3
2
2
2
2
2
1
0
0
2
ECE 482
3
3
4
4
2
2
2
2
2
3
2
0
0
3
ME 212
3
3
2
1
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
ME 303
3
3
2
1
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
ME 304
3
3
2
1
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
ME 313
3
3
2
1
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
ME 444
2
0
0
0
0
0
2
2
3
2
0
1
0
0
ME 308
4
3
4
3
1
2
3
3
3
0
0
0
0
0
ME 414
4
4
2
1
0
2
2
3
3
1
0
0
0
0
ME 481
2
2
2
3
0
2
2
3
3
3
0
2
1
4
ME 406
4
4
4
3
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
MSE 427
2
0
3
0
1
1
2
1
0
2
0
0
0
1
MSE 429
2
0
3
0
1
1
2
1
0
2
0
0
0
1
MECE 402
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
2
3
4
3


Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
1
2-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2
3-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3
4-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
3
5-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
4
6-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
7
8-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
7
9-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10
10-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4,2
11-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
8,9
12-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
2
13-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
13
14-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
11
15-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14,12