×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Elektro Erozyon İle İşlemede Döner Elektrot İle Küçük Çaplı Delik Delmede Dielektrik Sıvısına Karıştırılan Tozların ve Isıtmanın Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Deneysel Araştırılması
Proje Yürütücüsü:  Prof. Dr.  Can ÇOĞUN
Diğer Araştırmacılar: Prof. Dr. İbrahim USLAN, Yrd. Doç. Dr. Levent URTEKİN, Öğr. Görv. Dr. H. Bekir ÖZERKAN, Oğuz ERDEM
TÜBİTAK Dizinindeki Proje Dökümanı

ÖZET

Bu çalışmada, elektro erozyon ile işlemede (EEİ)daha iyid elik yüzey kalitesi elde edebilmek için içerisine 10 g/lt ve15 g/lt oranlarında karbon ve 15 g/lt ve30 g/lt oranlarında nişasta tozu katkılı silikon yağı dielektrik kullanılmıştır. Hazırlanan dielektrik karışımlar kullanılarak sabit EEİ parametreleri   için dielektrik sıcaklığının ve elektrotun dönmesinin işleme performansına (iş parçası işleme hızı, elektrot aşınma hızı, bağıl aşınma, iş parçası yüzey pürüzlülüğü ve işlenmiş iş parçası yüzeyinin mikro yapısı) etkileri deneysel   olarak incelenmiştir.

Silikon yağına karbon tozu katkısı işleme hızını ortalama %156 artırırken nişasta tozu katkısı işleme hızını ortalama %18 düşürmüştür. En iyi (düşük)ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri10 g/lt karbon + 15 g/lt nişasta tozu katkılı silikon yağı karışımında elde edilmiştir. Bu karışımın ortalama yüzey pürüzlülüğünü katkısız silikon yağına göre %69 oranında azalttığı tespit edilmiştir.

Silikon yağının sıcaklığının ve elektrot dönüş hızının artırılmasının genelde işleme hızını artırdığı ve yüzey pürüzlülüğünü azalttığı tespit edilmiştir. İşlenmiş delik yüzeylerinin optik mikroskop incelemelerinde, karbon tozu katkısının iş parçası yüzeyindeki kraterleri çap ve derinlik açısından küçülttüğü ve sivri uçlu tepeleri yuvarladığı, nişasta tozu katkısının ise iş parçası yüzeyini parlattığı görülmüştür. Anahtar kelimeler: elektro erozyon ile işleme, silikon yağı dielektrik, döner elektrot, dielektrik ısıtması, iş parçası işleme hızı, elektrot aşınması, yüzey pürüzlülüğü