×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Değerli Öğrencilerimiz,

2020-2021 Akademik yılı Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olacak öğrencilerimizin, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 21. maddesi 1- fıkrası c-bendi uyarınca, fazladan aldıkları dersleri transkriptten silinmemesi şartıyla genel not ortalaması dışına çıkarma işlemleri için en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokulu Müdürlüklerine dilekçe vermesi gerekmektedir. Genel Not Ortalaması dışına çıkarılan dersin kredisi toplam kurumsal krediden ve AKTS kredisinden düşürülür.

Bilgilerinize,

Madde 21.c) Mezun aşamasındaki öğrenciler mezuniyet için gerekli bütün kriterleri taşımalarının yanı sıra 240’dan fazla AKTS’ye sahiplerse, fazla AKTS’leri kadar seçmeli derslerini bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile transkriptten
silinmemek şartıyla genel not ortalaması dışına çıkartabilir.