DUYURULAR

Hakkımızda

Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Çankaya Üniversitesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda öğrencilerine; "kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi", "karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi", "mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme seçme ve kullanma becerisi", "disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi", "bireysel çalışma becerisi", "yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci", "mesleki ve etik sorumluluk bilinci", "Türkçe-İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi" kazandırmayı hedeflemektedir. Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans programı hazırlanırken özellikle disiplinler arası bir yapının programa hakim olmasına, önerilen mühendislik tabanlı seçmeli ders sayısının benzer niteliklerde programlardan daha fazla olması, dolayısıyla öğrencilerin 3. ve 4. sınıfta Mekatronik Mühendisliği ile ilgili kendi belirledikleri bir alanda uzmanlaşabilmelerine önem verilmiştir.Devamı İçin Tıklayınız

Haberler

* Prof.Dr. Müfit Gülgeç, 27 Haziran 2016 tarihinde MÜDEK MAK karar toplantısına katıldı. Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Prof. Dr. Müfit Gülgeç, International Engineering Alliance (IEA) toplantısına katıldı. Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Bölüm Öğretim Üyeleri Hidromek A.Ş. de mezuniyet proje konularını belirleme toplantısına katıldı. Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Doç. Dr. Klaus Werner Schmidt'in yeni TÜBİTAK 1001 projesi kabul edilmistir. Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Bölümümüz öğretim elemanlarından Doç.Dr. Klaus W. Schmidt Webomerics'in yayınlamış olduğu Türkiye'nin başarılı bilim insanları sıralamasında 14 H indeks değeri ile 1054. sırada yer almıştır. Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Doç. Dr. Klaus Werner Schmidt 'in editörlüğünü yaptığı Cankaya University Journal of Science and Engineering dergisinin yeni sayısı Mayıs 2016'te yayınlanmıştır. Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Doç. Dr. Klaus Werner Schmidt 2016 Dergi Makaleleri,Konferans Bildirimleri,Yeni kabul edilen Çalışmaları Haberin Devamı İçin Tıklayınız

* Bölümümüz Arş.Gör. Hilal Bingöl, 4 Eylül 2015 tarihinde "Aktüatör Satürasyonu Altında Dizi Kararlı Kooperatif Otomatik Seyir Kontrolü" isimli bildiri ile ilgili sunum yapmıştır. Haberin Devamı İçin Tıklayınız