×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Mekatronik Mühendisi Nedir

Mekatronik Mühendisliği esas olarak, makina elemanları ile elektronik birimlerin bir arada çalıştığı sistemlerin tasarlanmasında, üretim planlamasında ve üretimiyle ilgilenen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Günümüzde ise kontrol teorisi, bilgisayar yazılımı ve bütünleşik yazılım gibi konuları da içine alan bir yapı kazanmıştır.

 

Mekatronik Mühendisi, disiplinler arası açığı kapatır ve bu disiplinlerin genel ilkelerini bir araya getirerek daha basit, ekonomik ve güvenilir sistemlerin hayata geçirilmesini sağlar.

Mekatronik Mühendisi Nerelerde Çalışabilir

Mekatronik Mühendisi farklı disiplinlerde edindiği bilgileri kullanarak;

* Mekatronik sistemlerin tasarımı, üretim planlaması ve üretiminde,

* Mekanik ve elektronik sistemlerin bir araya getirilmesinde,

* Kontrol sistemleri tasarımında ve kontrol yazılımlarının geliştirilmesinde,

* Algılayıcı ve ölçme sistemleri tasarımında,

* Donanımla bütünleşik yazılımların hazırlanmasında rol alır.

Buna bağlı olarak, teknoloji geliştiren şirketlerde tasarım mühendisliği, kontrol mühendisliği, ölçme ve değerlendirme mühendisliği gibi mühendislik işleri ile disiplinler arası takımların yönetiminde mekatronik mühendislerine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı

Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans programı hazırlanırken özellikle disiplinler arası bir yapının programa hâkim olmasına, önerilen mühendislik tabanlı seçmeli ders sayısının benzer niteliklerde programlardan daha fazla olması, dolayısıyla öğrencilerin 3. ve 4. sınıfta Mekatronik Mühendisliği ile ilgili kendi belirledikleri bir alanda uzmanlaşabilmelerine önem verilmiştir.

Lisans programımızı diğer programlardan ayıran diğer bir husus ise; önerilen programın hem Makina Mühendisliği hem de Elektronik Mühendisliği konularının içermesi açısından güçlü olması ile diğer mühendislik alanlarını göz ardı etmeyen bir yapıda olmasıdır. Özellikle öğrencilerimizin Bilgisayar Mühendisliği ve de Endüstri Mühendisliği gibi mühendislik dallarından aldığı gerek zorunlu gerek mühendislik seçmeli dersleri sayesinde farklı yönde derinlikli bilgi birikimi elde edebilmeleri ve bunları iş yaşamlarında kullanabilmeleri amaçlanmıştır. Bu hususlar üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans programının ayırt edici özellikleridir.

Programın Katmayı Amaçladığı Beceriler

•”kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi”,

•”karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi”, •”mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme seçme ve kullanma becerisi”,

• “disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi”,

•”bireysel çalışma becerisi”, •”yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci”,

• “mesleki ve etik sorumluluk bilinci”,

•”Türkçe-İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi” kazandırmayı hedeflemektedir.