×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

yükseklisans_egitimplanı-1Tezli Yüksek Lisans Programı

Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 • 1 zorunlu matematik (3 kredi – 7.5 AKTS)
 • 1 zorunlu kontrol teorisi (3 kredi – 7.5 AKTS)
 • 2 çekirdek (toplam 6 kredi – 15 AKTS)
 • 3 seçmeli (toplam 9 kredi – 22.5 AKTS)
 • RME 500 Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi (0 kredi – 7.5 AKTS)
 • MECE 590 Seminer (0 kredi – 7.5 AKTS)
 • MECE 599 Yüksek Lisans Tezi (0 kredi – 60AKTS)

     derslerinden oluşmaktadır. Mezun olamak için programda verilen dersler dahil 21 kredi – 120 AKTS’den az olmayacak şekilde en az 7 ders ile RME 500, MECE 590, MECE 599 dersleri başarıyla tamamlanmış olup genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.70 olmalıdır.

     Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Yüksek Lisans Dersleri

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Zorunlu Matematik Dersi

     Zorunlu Matematik Ders Listesinden 1 ders başarıyla tamamlanmalıdır. Fazladan alınan dersler Çekirdek Ders yada Seçmeli Ders olarak sydırılabilir.

Zorunlu Matematik Dersleri Listesi:

  • MATH 551: Analytic Methods for Engineers  (3 0 3) 7.5 AKTS
  • MATH 552: Numerical Methods for Engineers (3 0 3) 7.5 AKTS

Zorunlu Kontrol Teorisi Dersi

     Zorunlu Kontrol Teorisi Ders Listesinden 1 ders başarıyla tamamlanmalıdır. Fazladan alınan dersler Çekirdek Ders yada Seçmeli Ders olarak sydırılabilir.

Zorunlu Kontrol Teorisi dersleri listesi:

  • MECE 547: Linear System Theory I (3 0 3) 7.5 AKTS
  • MECE 548: Linear System Theory II (3 0 3) 7.5 AKTS
  • MECE 563: Optimal Control (3 0 3) 7.5 AKTS
  • MECE 587: Optimization (3 0 3) 7.5 AKTS
  • EE 501: Linear Systems (3 0 3) 7.5 AKTSs