×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ÖĞRENCİ KONSEYİ ARA SEÇİMİ 21 KASIM’DA

 

Detaylı bilgi için https://oksk.cankaya.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Nasıl Aday Olabilirim?”

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

  • İlgili fakülte veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
  • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
  • Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
  • Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
  • Seçimin yapıldığı dönemde kaydını yenilemiş, aktif öğrenci statüsünde bulunarak kayıt dondurmamış olması,
  • Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 75 ve üstü olması,
  • Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

Eğer bu şartları sağlıyorsanız https://konseysecim.cankaya.edu.tr/ linkine tıklayarak siz de adaylık başvurusunda bulunabilirsiniz.

“Öğrenci Konseyi Organları Ve Seçim Aşamaları Nelerdir?”

Öğrenci Konseyinde görev alacak kişilerin seçim sıraları ve tanımları şu şekildedir:        

Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi: Bölüm/program öğrencilerince, ‘Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi Adayları’ arasından, en fazla oy alan adayın seçilmesi usulüyle bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi: Üniversitenin; ilgili fakülte/meslek yüksekokulu bölüm/program öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, en fazla oy alan adayın seçilmesi usulüyle iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program bulunan fakülte veya meslek yüksekokullarında var olan bölüm/program öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte/meslek yüksekokulunun da temsilcisi olarak görev yapar. Hukuk Fakültesi için Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere 2 ayrı temsilci belirlenir.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Üniversitenin fakülte, meslek yüksekokulu temsilcileri ile bölüm/program öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinin en yüksek karar organıdır.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinden yönetim kurulu üyeliği için aday olup seçime katılanlar içinden en fazla oy alanlar arasından iki yıl için seçilecek, biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinden, yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere, denetleme kurulu üyeliği için aday olup seçime katılanlar içinden en fazla oy alanlar arasından iki yıl için seçilecek bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Öğrenci Konseyi Başkanı: Görevi, Üniversitenin fakülte/meslek yüksekokulu İngilizce adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir. Bir sonraki seçimde alfabetik olarak sıradaki fakülte/meslek yüksekokulu temsilcisi, başkanlığı üstlenir.

“Nasıl Oy Verebilirim?”

https://konseysecim.cankaya.edu.tr/ linkine tıklayarak seçime katılabilirsiniz.